donderdag 18 juli 2024
16.5 C
Knokke-Heist
17.7 C
Brugge
16.2 C
Blankenberge
15.9 C
Damme
16.5 C
Sluis

Gemeenteraadslid Karin Robert pleit voor avontuurlijke en ecologische speelterreinen in Brugge

Avontuurlijke speelpleinen: een groeiende trend

In een recent artikel in De Standaard betoogde journaliste Christine De Herdt voor avontuurlijker speelterreinen, een trend die steeds meer Vlaamse gemeenten volgen. Waar in de jaren 80 speelpleinen vooral bestonden uit wippen, schommels en glijbanen, ligt de nadruk tegenwoordig meer op de omringende ruimte, groen en landschap. Deze moderne speelpleinen nodigen uit tot creativiteit en sociale interactie, terwijl ze ecologischer zijn en bijdragen aan het welzijn van kinderen en hun ouders.

Kritische vragen aan het stadsbestuur

Karin Robert zal tijdens de volgende gemeenteraadszitting enkele kritische vragen stellen aan het stadsbestuur:

  1. Huidige aanleg van speelpleinen: Wordt er bij de aanleg van speelpleinen in Brugge aandacht besteed aan creativiteit, sociale interactie en avontuur?
  2. Ecologische aspecten: Hoe wordt bij nieuwe speelpleinen het ecologische aspect gerealiseerd?
  3. Heraanleg oudere speelpleinen: Wordt er gedacht aan het heraanleggen van oudere speelpleinen met aandacht voor groen, creativiteit en sociale interactie?
  4. Inspraak en participatie: Hoe verloopt het proces wanneer Bruggelingen hun ideeën voor buitenspelen indienen?

Voorstellen voor verbetering

Karin Robert heeft enkele concrete suggesties voor de stad:

  • Overleg en bevraging: Nieuwe speelplekken zouden moeten worden gerealiseerd na overleg en bevraging van kinderen uit de buurt. Inspraak en participatie binnen een duidelijk traject zijn hierbij essentieel.
  • Variatie en natuur: Bij de inrichting van nieuwe speeltuinen en de heraanleg van bestaande speeltuinen moet rekening worden gehouden met variatie, avontuur en natuur.
  • Veiligheid en kwaliteit: Een grondige monitoring en dieptescan van de locatie waar een speelterrein gepland is, is cruciaal voor de veiligheid en kwaliteit van het speelterrein.

De voordelen van groene speelpleinen

Avontuurlijke en ecologische speelterreinen bieden tal van voordelen. Ze stimuleren de creativiteit van kinderen en bevorderen sociale interactie, wat cruciaal is voor hun ontwikkeling. Bovendien dragen groene speelpleinen bij aan de ecologische duurzaamheid en het welzijn van de gemeenschap. Kinderen kunnen vrij spelen in een veilige en natuurlijke omgeving, wat bijdraagt aan hun fysieke en mentale gezondheid.

Met dank aan:

Popular Categories