vrijdag 14 juni 2024
14.4 C
Brugge

Wings III in beeld!

Voorstelling van Warme Zorg-projecten

Daarna namen Annick De Baets, coördinator van Warm nest, en Marie-Amélie de Potter, coördinator van Pluszorg, het woord. Samen met Dr. Bart Devos, de drijvende kracht achter de integratieve zorg in AZ Zeno, stelden zij de Warme Zorg-projecten voor. Dit innovatieve zorgaanbod richt zich op de totale mens en combineert medische behandelingen met aanvullende therapieën om het welzijn van oncologiepatiënten te verbeteren.

Muzikale intermezzo door Jean Bosco Safari en Ingeborg

Het hoogtepunt van de avond was een muzikaal kortverhaal door Jean Bosco Safari en Ingeborg. Hun optreden, doordrenkt van emotie en kracht, ontroerde het publiek diep en benadrukte de boodschap van hoop en warmte.

Receptie en netwerkmoment

De avond werd afgesloten met een gezellige receptie en netwerkmoment om 20u45. Hierbij kregen de aanwezigen de kans om ervaringen uit te wisselen en de band met het zorgteam van AZ Zeno te versterken.

AZ Zeno: Pionier in Integratieve Oncologie

Warme Zorg als kern van de aanpak

AZ Zeno onderscheidt zich als eerste ziekenhuis in Vlaanderen met een dienst voor integratieve geneeskunde. Deze benadering, die in het buitenland al succesvol is, biedt aanvullende zorg aan kankerpatiënten naast de traditionele medische behandelingen. Elementen zoals natuurtherapie, voedingsadvies en bewegingsprogramma’s worden geïntegreerd om de stress te verminderen en het welzijn te bevorderen.

Dr. Bart Devos over integratieve zorg

Dr. Bart Devos, de bezieler van de integratieve zorg in AZ Zeno, benadrukt het belang van deze aanpak: “We zijn het eerste ziekenhuis dat de activiteiten van Warm nest en de aanvullende therapieën van Pluszorg combineert en integreert in het klassiek oncologisch traject. Dit is een mijlpaal voor AZ Zeno, voor Vlaanderen en vooral een ‘plus’-verhaal voor oncologische patiënten.”

De toekomst van integratieve zorg

Communicatie en groei in 2024

In 2024 wil AZ Zeno gericht communiceren om de integratieve zorgprojecten meer bekendheid te geven. Het doel is om meer patiënten te bereiken en de dynamische werking uit te breiden. Momenteel is de integratieve zorg afhankelijk van giften, aangezien er nog geen financiële middelen vanuit de sociale zekerheid worden vrijgemaakt.

Warm nest: een oase van rust

Het Warm nest, gelegen op de site van AZ Zeno, biedt kankerpatiënten en hun omgeving een plek om op adem te komen. Coördinator Annick De Baets ziet een groeiend aantal bezoekers en heeft de ambitie om de activiteiten verder uit te breiden.

Pluszorg: aanvullende therapieën

Marie-Amélie de Potter, coördinator van Pluszorg, legt uit: “Pluszorg biedt een zorgtraject dat de levenskwaliteit van kankerpatiënten wil verbeteren en de nevenwerkingen van behandelingen wil verzachten. Dit doen we aan de hand van aanvullende therapieën zoals acupunctuur, osteopathie en voedingsadvies.”

Ons gedacht…

De avond in het Casino toonde aan hoe belangrijk integratieve zorg is voor kankerpatiënten. AZ Zeno zet met de projecten Warm nest en Pluszorg een belangrijke stap in de richting van een holistische benadering van oncologie. De positieve effecten op het welzijn van patiënten zijn duidelijk merkbaar en verdienen bredere erkenning en steun. Laat ons samen streven naar een toekomst waarin integratieve zorg de norm wordt, en waarin elke patiënt kan rekenen op een warm nest en de beste zorg.

Met dank aan:

Popular Categories